Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss på Corkframes Sweden AB. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har gällande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Corkframes Sweden AB, 559271-2854

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och varifrån?

När du är i kontakt med oss ​​(t.ex. när du gör ett köp, fyller i ett formulär eller besöker webbplatsen) samlar vi in ​​personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, beställnings- och användningshistorik, IP-adress och information som du lämnar till vår kundtjänst.

Vi hämtar din adress från folkbokföringen eller så fyller du i den själv på vår hemsida.

Det är därför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande juridiska grunder:

köpa

Vi behandlar personuppgifter för att behandla beställningar och för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Kundservice är viktigt

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som till exempel frågor, klagomål och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden, vilket är vårt berättigade intresse, samt för att fullgöra skyldigheter enligt lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på hemsidan och skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som fortfarande finns i din varukorg. Denna bearbetning kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt samtycke för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse av att skicka direktmarknadsföring.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och utveckla vår tjänst, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse av att kunna uppdatera, förbättra och utveckla tjänster, produkter och tekniska system.

Uppfyllelse av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att följa tillämpliga lagar, t.ex. bokföring, skatt eller produktsäkerhetslagar.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Förebyggande av övergrepp och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t ex bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse av att förhindra och förhindra missbruk och olaglig användning av våra tjänster.

De som tar emot personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara till exempel myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsföretag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbehandlingsavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

I vissa fall kan vi överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder där EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå, med användning av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan också ske i enlighet med bestämmelserna i Privacy Shield.

Så länge personuppgifterna sparas


Vi sparar personuppgifterna så länge de är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller så länge det krävs enligt lag eller andra bestämmelser.

Köp och orderhistorik sparas så länge vi är skyldiga att göra det för att uppfylla lagkrav.

Kundtjänstdata relaterade till köp och reklamationer sparas så länge vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte behöver spara för att uppfylla lagkrav raderas efter sex månader.

Data för marknadsföring sparas tills du begär att inte längre få marknadsföringsmaterial eller när du har varit inaktiv i tre år.


Data för att förebygga övergrepp och brott sparas så länge vi behöver det för att förebygga eller anmäla brott (t.ex. bedrägeri).


Dina rättigheter


Vi kommer att svara på din begäran angående någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att följa en begäran enligt nedan.

Tillgång


Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och en kopia av personuppgifterna.


Ändring

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

* Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades;

* Du har återkallat ditt samtycke till behandlingen av personuppgifterna och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;

* Du har invänt mot behandling av personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre än det;

* Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

* Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Begränsning av behandling

* Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

* Du bestrider riktigheten av personuppgifterna, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

* Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du invänder mot radering av personuppgifterna och begär istället att deras användning begränsas.

* Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål för vilka de behandlades.

Du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och vi bedömer under en tidsperiod vars berättigade intresse kommer först.

Invändning mot bearbetning

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar utifrån ett berättigat intresse. Behandlingen avslutas i ett sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att försvara rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundtjänst. Om du har gjort en sådan invändning kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar automatiskt på grund av avtal med dig eller på grund av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Småkakor

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Informationen som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, webbplatsens innehåll, erbjudanden och annonser till besökaren samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet fungerar det så här: All information som ska finnas kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt kopplas till en specifik användare. Detta görs genom att lagra en unik nyckel i en användares webbläsare. När användaren laddar en ny sida skickas nyckeln till sidan och på så sätt kan vi ta reda på om användaren är inloggad och om hen har lagt något i varukorgen och så vidare.

Om du inte accepterar cookies i din webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta beror på att webbplatsen kommer att tro att det finns en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt vägrar lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att lagra en cookie. Genom webbläsaren kan även tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Denna webbplats använder Google Analytics från Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att analysera hur användarna använder webbplatsen.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i Googles statistik
Analytics, du kan installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär på sidan "Kontakta oss".

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kampanjer, inspiration och information om nya produkter. Direkt till din inkorg.